פארוק님, 한국어 위키백과에 오신 것을 환영합니다!

서명 버튼

토론 문서에 글을 남길 때는 맨 뒤에 꼭 서명을 넣어 주세요. 위키백과에서 쓰는 서명 방식은 이름을 직접 쓰는 것이 아니라, 물결표 4개(--~~~~)를 입력하거나 편집 창에서 그림의 강조된 서명 버튼(OOUI JS signature icon LTR.svg)을 누르면 됩니다.

Welcome! If you are not good at Korean or do not speak it, click here.

--가람 (논의) 2011년 12월 18일 (일) 17:21 (KST)

Excuse me, sir편집

Excuse me, sir. Can you speak Korean language? I want to talk about your New Article. Maybe, your translation is machine translation, isn't it? Can you elaborate on this? Thank you. --가람 (논의) 2011년 12월 18일 (일) 17:21 (KST)

About your machine translation편집

Please stop. Removed the document, because it appears that automatic translation product (like Google Translate) was. You will be blocked if you do the same thing again. Thank you. --가람 (논의) 2012년 9월 21일 (금) 19:55 (KST)

מגמת עצירת תרגום מכונה ג'ון편집

כדי להפסיק את הפעולה של מתרגם לתרגם מסמך. האם אתה מרגיש שמה שאני אומר מוזר? כן, כי אני מדבר גם עם מתורגמן.כאשר אתה תרגם מסמך עם אנשים אחרים, כך אני מרגיש מתורגמן אז בבקשה להפסיק לעצור את התרגום מכונה. אנא תרומה טובה רק לויקיפדיה. HIPANE (토론) 2015년 8월 3일 (월) 07:59 (KST)

Boker tov편집

Hello, your latest contributions including 카 데이프, 레반트 페어 and others seem to be generated via machine translation. If you have some trouble with writing Korean sentences or not capable of writing in Korean, please feel free to ask to 위키백과:문서 작성 요청 (korean ver. of Wikipedia:requested articles). -- tiens (토론) 2017년 12월 1일 (금) 17:02 (KST)

Kadaif편집

Understood your mention: Maybe Turkish Noodle Kadaif and a desert Qatayef have same etymology but these are different. In the article 카 데이프(albeit the pronunciation seems wrong as it sounds 'ka deif'), I wrote Kadaif as a base raw material for künefe, turkish name of كنافة. it is wrong? please give any suggestion. todah. -- tiens (토론) 2017년 12월 2일 (토) 12:44 (KST)


künefe or Kanafeh (쿠나파) are dessert made of Kadaif Noodles with cheese with Suger-Water and Pistachios with Rose water. Other Wikipedians mistakenly wrote: Kanafeh instead of editing a separate article. פארוק (토론) 2017년 12월 3일 (일) 01:41 (KST)

it is called : Knafe in Arabic and Turkish. פארוק (토론) 2017년 12월 3일 (일) 01:43 (KST)

Okay, I'll check and update on the articles soon. -- tiens (토론) 2017년 12월 3일 (일) 01:48 (KST)