주 메뉴 열기

바뀜

Ja, vi elsker dette landet,<br />
som det stiger frem,<br />
furet, værbittv[[æ]]rbitt over vannet,<br />
med de tusen hjem.<br />
Elsker, elsker det og tenker<br />
på vår far og mor<br />
og den saganatt som senker<br />
drømmedr[[ø]]mme på vår jord.<br />
Og den saganatt som senker,<br />
senker drømme på vår jord.
hvor en hær dro frem,<br />
Tordenskiold langs kysten lynte,<br />
s[[å]] den lystes hjem.<br />
Kvinner selv stod opp og strede<br />
som de vare menn;<br />
익명 사용자