"X-SAMPA"의 두 판 사이의 차이

12 바이트 추가됨 ,  1년 전
태그: m 모바일 웹
태그: m 모바일 웹
| <code>B\</code> || {{IPA|ʙ}} || [[파일:Xsampa-Bslash.png]] || [[양순 전음]] || 떠는 흉내 ("부르르")
|-
| <code>C</code> || {{IPA|ç}} || [[파일:Xsampa-C2.png]] || [[무성 구개경구개 마찰음]] || 독일어 i'''ch''' [<code>IC</code>], 영어 '''h'''uman [<code>"Cum@n</code>] (broad transcription uses [<code>hj</code>-])
|-
| <code>D</code> || {{IPA|ð}} || [[파일:Xsampa-D2.png]] || [[유성 치 마찰음]] || 영어 '''th'''en [<code>DEn</code>]
| <code>I\</code> || {{IPA|&nbsp;}} || &nbsp; || 중설 비원순 이완 고모음 (IPA에 없음) || &nbsp;
|-
| <code>J</code> || {{IPA|ɲ}} || [[파일:Xsampa-J.png]] || [[구개경구개 비음]] || 스페인어 a'''ñ'''o [<code>aJo</code>], 영어 ca'''ny'''on [<code>"k{J@n</code>] (broad transcription uses [-<code>nj</code>-])
|-
| <code>J\</code> || {{IPA|ɟ}} || [[파일:Xsampa-Jslash.png]] || [[유성 구개경구개 파열음]] || 헝가리어 e'''gy''' [<code>EJ\</code>]
|-
| <code>J\_<</code> || {{IPA|ʄ}} || [[파일:Xsampa-Jslash lessthan.png]] || [[유성 구개경구개 내파음]] || &nbsp;
|-
| <code>K</code> || {{IPA|ɬ}} || [[파일:Xsampa-K2.png]] || [[무성 치경 설측마찰음]] || 웨일스어 '''ll'''aw [<code>KaU ^</code>]
익명 사용자