"Π"의 두 판 사이의 차이

1,756 바이트 추가됨 ,  4년 전
편집 요약 없음
잔글 (파이는 3.14(토론)의 편집을 175.197.32.238의 마지막 판으로 되돌림)
* [[미시 경제학]]에서 [[수익]](profit)의 양.
* [[거시 경제학]]에서 [[인플레이션]]의 정도.
 
== 문자 인코딩 ==
=== 유니코드 ===
* {{unichar|03A0|GREEK CAPITAL LETTER PI|html=}}
* {{unichar|03C0|GREEK SMALL LETTER PI|html=}}
* {{unichar|03D6|GREEK PI SYMBOL|html=}}
* {{unichar|220F|N-ARY PRODUCT|html=}}
* {{unichar|1D28|GREEK LETTER SMALL CAPITAL PI|html=}}
* {{unichar|1D70B|MATHEMATICAL ITALIC SMALL PI|html=}}
* {{unichar|1D6D1|MATHEMATICAL BOLD SMALL PI|html=}}.<ref>{{웹 인용|url=http://www.fileformat.info/info/unicode/font/calibri/list.htm|title=Unicode characters supported by the Calibri font|work=fileformat.info}}</ref>
 
=== 문자 인코딩 표 ===
* Greek / Coptic Pi<ref>Unicode Code Charts: [http://www.unicode.org/charts/PDF/U0370.pdf Greek and Coptic (Range: 0370-03FF)]</ref>
 
{{charmap
|03A0|name1=Greek Capital Letter Pi
|03C0|name2=Greek Small Letter Pi
|03D6|name3=Greek Pi Symbol
|2CA0|name4=Coptic Capital Letter Pi
|2CA1|name5=Coptic Small Letter Pi
|map2=DOS Greek|map2char1=8F|map2char2=A7
|map3=DOS Greek-2|map3char1=C6|map3char2=EA
|map4=Windows 1253|map4char1=D0|map4char2=F0
|namedref1=[[TeX]]|ref1char1=\Pi|ref1char2=\pi|ref1char3=\varpi
}}
 
* Mathematical Pi
 
{{charmap
|220F|name1=N-ary Product
|2210|name2=N-ary Coproduct
|1D6B7|name3=Mathematical Bold<br />Capital Pi
|1D6D1|name4=Mathematical Bold<br />Small Pi
|1D6F1|name5=Mathematical Italic<br />Capital Pi
|1D70B|name6=Mathematical Italic<br />Small Pi
}}
 
{{charmap
|1D72B|name1=Mathematical Bold Italic<br />Capital Pi
|1D745|name2=Mathematical Bold Italic<br />Small Pi
|1D765|name3=Mathematical Sans-Serif<br />Bold Capital Pi
|1D77F|name4=Mathematical Sans-Serif<br />Bold Small Pi
|1D79F|name5=Mathematical Sans-Serif<br />Bold Italic Capital Pi
|1D7B9|name6=Mathematical Sans-Serif<br />Bold Italic Small Pi
}}
 
== 각주 ==
{{각주}}
 
[[분류:그리스 문자]]