"BNK48"의 두 판 사이의 차이

149 바이트 제거됨 ,  1년 전
태그: m 모바일 웹
* [[짜니사따 딴시리]] (뱀부) (จณิสตา ตันศิริ; แบมบู)
* [[나와폰 짠숙]] (케이크) (นวพร จันทร์สุข; เค้ก)
* [[핌니파 땅사꾼]] (디니) (พิมพ์นิภา ตั้งสกุล; ดีนี่) - [[2019년]] [[8월 11일]] 졸업예정
* [[수미뜨라 두앙깨우]] (파이) (สุมิตรา ดวงแก้ว; ฝ้าย)
* [[빠위티다 사꾼삐팟]] (피파) (ปวีณ์ธิดา สกุลพิพัฒน์; ฟีฟ่า)
익명 사용자