Re-boot》는 2019년 11월 18일에 발매된 골든차일드 (음악 그룹)의 음반이다. 울림엔터테인먼트에 의해 발매되었다.

Re-boot
골든차일드 (음악 그룹)스튜디오 음반
발매일2019년 11월 18일
장르K-pop, 댄스 팝, 발라드, 힙합 음악
길이40초
레이블울림엔터테인먼트
골든차일드 (음악 그룹) 연표
Wish Re-boot Without You

곡 목록

편집
Re-boot
#제목작사작곡편곡재생 시간
1.Re-boot 
 • BLSSD
BLSSD1:28
2.WannabeBLSSDBLSSDBLSSD3:26
3.Lately (느껴져)
 • 1Take
 • TAK
 • Jang Jun
 • TAG
 • 1Take
 • TAK
 • 1Take
 • TAK
3:25
4.Compass (나침반)
 • TENTEN
 • Jang Jun
 • TAG
TENTENTENTEN3:06
5.No Matter What (Jang Jun, TAG) (Feat. Joo Chan)
 • 1Take
 • TAK
 • Jang Jun
 • TAG
 • 1Take
 • TAK
 • Paper Planet
 • 1Take
 • TAK
 • Paper Planet
3:23
6.A Song For Me (문제아) (Joo Chan solo)Park Young-junPark Young-junPark Young-jun3:47
7.Spring Again (그러다 봄)
 • Jae Yoon
 • Jang Jun
 • TAG
Jae YoonJae Yoon3:51
8.She's My Girl
 • Hwang Hyun
 • Shin Agnes
 • Jang Jun
 • TAG
Hwang HyunHwang Hyun3:18
9.Our Heaven (둘만의 천국) (Dae Yeol, Seung Min, Dong Hyun)
 • C-no
 • Woong Kim
 • C-no
 • Woong Kim
 • C-no
 • Woong Kim
3:36
10.Fantasia (Y solo)
 • CODE 9
 • PURAVIDA
 • CODE 9
 • PURAVIDA
CODE 93:19
11.Don't Run Away (도망 가지마)SEION
 • Full8loom
 • SEION
Full8loom3:46
12.Go Together (놓지 않기로 해) (Jae Hyun, Ji Beom, Bo Min)
 • CODE 9
 • PURAVIDA
 • CODE 9
 • PURAVIDA
CODE 93:58
총 재생 시간:40:23
Without You
#제목작사작곡편곡재생 시간
1.Re-boot 
 • BLSSD
BLSSD1:28
2.WannabeBLSSDBLSSDBLSSD3:26
3.Without YouBLSSDBLSSDBLSSD3:44
4.I Love You Crazy!
 • Moon Seol-li
 • Jang Jun
 • TAG
 • Sean Michael Alexander
 • David Amber
 • David Amber
 • AVENUE 52
3:51
5.Lately (느껴져)
 • 1Take
 • TAK
 • Jang Jun
 • TAG
 • 1Take
 • TAK
 • 1Take
 • TAK
3:25
6.Compass (나침반)
 • TENTEN
 • Jang Jun
 • TAG
TENTENTENTEN3:06
7.No Matter What (Jang Jun, TAG) (Feat. Joo Chan)
 • 1Take
 • TAK
 • Jang Jun
 • TAG
 • 1Take
 • TAK
 • Paper Planet
 • 1Take
 • TAK
 • Paper Planet
3:23
8.A Song For Me (문제아) (Joo Chan solo)Park Young-junPark Young-junPark Young-jun3:47
9.Spring Again (그러다 봄)
 • Jae Yoon
 • Jang Jun
 • TAG
Jae YoonJae Yoon3:51
10.She's My Girl
 • Hwang Hyun
 • Shin Agnes
 • Jang Jun
 • TAG
Hwang Hyun (MonoTree)Hwang Hyun (MonoTree)3:18
11.Our Heaven (둘만의 천국) (Dae Yeol, Seung Min, Dong Hyun)
 • C-no
 • Woong Kim
 • C-no
 • Woong Kim
 • C-no
 • Woong Kim
3:36
12.Fantasia (Y solo)
 • CODE 9
 • PURAVIDA
 • CODE 9
 • PURAVIDA
CODE 93:19
13.Don't Run Away (도망 가지마)SEION
 • Full8loom
 • SEION
Full8loom3:46
14.Go Together (놓지 않기로 해) (Jae Hyun, Ji Beom, Bo Min)
 • CODE 9
 • PURAVIDA
 • CODE 9
 • PURAVIDA
CODE 93:58
총 재생 시간:47:58