ಮಲ್ನಾಡಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೊ

2020년 12월 12일 (토)에 가입함
Wikipedia:Babel
사용자 언어 정보
gom-Latn-N Konknni hea vangddiachi mai-bhas zaun asa
kn-4 ಈ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಸಮನಾದ ಜ್ಞಾನವಿದೆ
hi-2 इस सदस्य को हिन्दी का मध्यम स्तर का ज्ञान है।
en-3 This user has advanced knowledge of English.
mr-1 या सदस्याला मराठी चे प्राथमिक ज्ञान आहे.
sa-1 एषः सदस्यः सरल-संस्कृतेन लेखितुं शक्नोति ।
ko-0 이 사용자는 한국어모르거나, 이해하는 데 어려움이 있습니다.
언어별 사용자