Mamma Mia (ABBA의 노래)

"Mamma Mia"는 스웨덴 팝 그룹 아바의 대표곡의 하나로, 1975년 정규 앨범 ABBA에 수록된 곡이다.

"Mamma Mia"
아바싱글
ABBA의 싱글
발매일1975년 9월
포맷7" 단일
녹음1975년 3월 12일,
메트로놈 스튜디오
장르
길이3분 35초
레이블폴라 뮤직 (스웨덴)
에픽 레코드 (영국)
애틀랜틱 레코드 (미국)
작사가베니 안데르손, 비에른 울바에우스, 스틱 앤더슨
작곡가베니 안데르손, 비에른 울바에우스, 스틱 앤더슨
프로듀서비에른 울바에우스, 베니 안데르손
아바 싱글 연표
"SOS"
(1975)
"Mamma Mia"
(1975)
"Fernando"
(1976)

에이틴스 버전편집

곡 목록편집

European 2-track CD single

 1. "Mamma Mia" (Radio Version) – 3:43
 2. "Mamma Mia" (Extended Version) – 5:48

European maxi-CD single

 1. "Mamma Mia" (Radio Version) – 3:43
 2. "Mamma Mia" (Giuseppe Remix) – 5:35
 3. "Mamma Mia" (Jam Lab Remix) – 3:56
 4. "Mamma Mia" (Extended Version) – 5:48

U.K. CD1

 1. "Mamma Mia" (Radio Version) – 3:45
 2. "Lay All Your Love on Me" – 4:04
 3. "Mamma Mia" (Karaoke Version) – 3:45
 4. "Mamma Mia" (CD-Rom Video) – 3:45

U.K. CD2

 1. "Mamma Mia" (Extended Version) – 5:48
 2. "Mamma Mia" (The Bold & The Beautiful Glamourmix Edit) – 3:46
 3. "Mamma Mia" (Trouser Enthusiasts' Undying Dub) – 9:20

U.K. cassette

 1. "Mamma Mia" (Radio Version) – 3:45
 2. "Mamma Mia" (Karaoke Version) – 3:45

U.S. CD single

 1. "Mamma Mia" (Radio Version) – 3:43
 2. "Mamma Mia" (Extended Version) – 5:48

U.K. promo CD

 1. "Mamma Mia" – 3:43

U.K. 12-inch vinyl promo

 1. "Mamma Mia" (The Bold & The Beautiful Glamourmix Edit) – 3:46
 2. "Mamma Mia" (Extended Version) – 5:48

인증편집

국가 인증 판매량/출하량
노르웨이 (IFPI 노르웨이)[1] 골드  
스웨덴 (GLF)[2] 4× 플래티넘 120,000^
^출하량을 기반으로 한 인증

각주편집

 1. “IFPI Norsk platebransje Trofeer 1993–2011” (노르웨이어). IFPI Norway. 
 2. “Guld- och Platinacertifikat − År 1999” (PDF) (스웨덴어). IFPI Sweden. 2011년 5월 17일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 

외부 링크편집